TAMK

Koulutukset pidetään Tampereella TAMKin Kuntokadun kampuksella. Tässä kampusinfoa.

Markkinointimateriaali täällä.

Taustaa

Digitalisoituvassa maailmassa ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla ja kehitys on nopeaa. Tämä vaikuttaa myös perusopetukseen. OPS-uudistuksessa digitalisaatio näkyy mm. siinä, että ohjelmointi on tullut osaksi perusopetusta portaittain vuodesta 2016 lähtien. Perusopetuksessa tarvitaan osaajia, jotka mielekkäällä tavalla ohjaavat ohjelmointiajatteluun ja tuovat peruskoulun arkeen digitalisaation käsitteitä.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa peruskoulussa toimivaa opetushenkilöstöä ja johtoa keskeisiin digitalisaation teknologioihin ja termistöön sekä kehittää osaamista ja ymmärrystä digitalisaatiosta ilmiönä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös kehittää peruskoulun opettajien valmiuksia opettaa ohjelmointia.

Muuta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja se on osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Pekka Pöyry, puh 040 866 9817, sähköposti: etunimi.sukunimi@tamk.fi